De volgende stap

naar optimalisatie

is zo gerealiseerd.

OPTIMIZE TRAJECT

Willen jullie de huidige vastgoedportefeuille optimaliseren? Door bijvoorbeeld huur-en onderhoudscontracten te controleren of betere afspraken te maken met de uitvoerders? Moeten er nieuwe afspraken komen om leegstand tegen te gaan of moet het rendement omhoog en willen jullie heronderhandelen? 

We Handle.

Handle ondersteunt jullie in dit proces operationeel. Hierbij houden we de lijn van de organisatie in de gaten en rapporteren we eventuele risico's. 

Wat kunnen jullie verwachten tijdens dit traject.

Stap 1.

In deze fase creëren we overzicht. We analyseren of de data kloppen of dat er gegevens ontbreken. We maken tevens inzichtelijk welke kansen en risico's er zijn binnen de portefeuille. 

Stap 2.

In deze fase bespreken we uitkomsten van het onderzoek en bepalen we samen het gewenste resultaat na optimalisatie. 

Stap 3.

In deze fase zetten we de besproken doelen uit binnen de organisatie, gaan we aan de slag met de optimalisatiepunten en begeleiden we het team waar nodig is in het proces

Stap 4.

In deze fase vindt de oplevering plaats van de optimalisatie en wordt het eindresultaat vastgesteld en geëvalueerd

3 maanden Optimize Traject

- uitgebreide analyse

- optimalisatierapport

- procesbegeleiding

- eindevaluatie

Investering: 1.800 euro ex BTW